Get Adobe Flash player

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI este o școală publică de stat care deservește comuna Jidvei și satele aparținătoare: Bălcaciu, Căpâlna de Jos, Feisa și Veseuș. Este situată în centrul comunei, pe strada Perilor nr. 19, avand o înălțime de 18m și o suprafață construită de 566,94mp iar curtea de 1375mp.

În cadrul ei se desfășoară procesul de învățământ pentru clasele PREGĂTITOARE – VIII, LICEUL SERAL CL. XI-XIII specializare tehnician horticultor, ȘCOALA PROFESIONALĂ PROFIL MECANIC, specializare mecanic agricol și PROFIL AGRICULTURĂ, specializare horticultor într-o singură serie cu predare în limba româna.

Unitatea școlară beneficiază de un corp profesoral bine pregătit, închegat și preocupat de dezvoltarea personală și profesională a fiecărui cursant, formarea competențelor necesare pentru o participare susținuta la dezvoltarea societății și cunoașterii în România.

Din anul 2006, LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI devine singura unitate cu personalitate juridică de pe raza comunei Jidvei.

Structura învățământului profesional

Clasa Profil Domeniu Calificare
IX-XI Tehnic Mecanic Mecanic agricol
IX-XI Tehnic Agricultură Horticultor

Structura învățământului liceal seral

Clasa Profil Domeniu Calificare
IX – XIII Tehnologică Resurse naturale și Protecția mediului Tehnician în agricultură