Get Adobe Flash player

Grupul Școlar Industrial Jidvei este o școală publică de stat care deservește comuna Jidvei și satele aparținătoare: Bălcaciu, Căpâlna de Jos, Feisa și Veseuș. Este situată în centrul comunei, pe strada Perilor nr. 19, avand o înălțime de 18m și o suprafață construită de 566,94mp iar curtea de 1375mp.

În cadrul ei se desfășoară procesul de învățământ pentru clasele I-XII într-o singură serie cu predare în limba româna și o serie clasele I-IV secție germană.

Unitatea școlară beneficiază de un corp profesoral bine pregătit, închegat și preocupat de dezvoltarea personală și profesională a fiecărui cursant, formarea competențelor necesare pentru o participare susținuta la dezvoltarea societății și cunoașterii în România.

Din anul 2006, Grupul Școlar Industrial cu clasele I-XII devine singura unitate cu personalitate juridică de pe raza comunei Jidvei.

Structura învățământului liceal zi

Clasa Filiera Profilul Specializarea
IX – XII Tehnologică Resurse naturale și Protecția mediului Tehnician în agricultură

Structura învățământului profesional zi

Clasa Filiera Profilul Specializarea
IX-XI Tehnologică Tehnic Mecanic agricol

Structura învățământului liceal seral

Clasa Filiera Profilul Specializarea
IX – XIII Tehnologică Resurse naturale și Protecția mediului Tehnician în agricultură