Get Adobe Flash player

Învățăm împreună este un proiect realizat de consorțiul a 7 instituții publice de învățământ preuniversitar: ISJ Alba(coordonator) și 6 școli partenere: ȘG “Avram Iancu” – Unirea, ȘG “Simion Balint” – Roșia Montană, ȘG, “Simion Lazar” – Lunca Mureșului, ȘG “Ștefan cel Mare – “Cetatea de Baltă”, Liceul Tehnologic Jidvei, ȘG “Simion Barnuțiu” – Blaj Tiur. Comunitățile dezavantajate sunt izolate geografic, au grad redus de dezvoltare economică, 5 rural/1 urban, șomaj ridicat, lipsa resurselor pentru educatia copiilor romi.

Obiectiv general: Creșterea capitalului uman, consolidarea bazei de cunoștințe în Romania, pentru creșterea capacității instituționale de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi – GT 396 persoane.

Obiectiv specific 1: Creșterea nivelului de cunoștințe/abilități, prin formarea a 72 profesori care lucreaza cu copiii romi, în 6 școli din județul Alba, în 12 luni;

Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării prin elaborarea a 6 noi curriculumuri pentru un mediu incluziv și multicultural, în 6 școli din județul Alba, în 12 luni;

Obiectiv specific 3: Creșterea nivelului de conștientizare privind anti-discriminarea și incluziunea, pentru 84 părinți romi și neromi și 240 elevi romi și neromi, în 6 școli din județul Alba, în 12 luni.

Citește mai mult despre proiect aici.

Resurse:


Anunt organizare ateliere de comunicare interculturala