Get Adobe Flash player

Inițiativa acestui concurs se încadrează în Convenția Europeană a Peisajului, adoptată la Florența în anul 2000 și intrată în vigoare la 1 martie 2004.

Scopul și tema: stimularea imaginației și a creativității copiilor de a evidenția printr-o anumită tehnică a valorile locale naturale , culturale și spirituale.

Grup țintă: preșcolari, școlari mici și de gimnaziu

Secțiuni:

  • creații aristico-plastice (desene  și / sau colaje)
  • creații literare ( compuneri, poezii)
  • machete

Satul copilariei mele

Finalizarea concursului: prin grija Consiliului Județean Alba, se vor asigura materialele pentru expunerea lucrărilor, diplomele câștigătorilor, premii pentru aceștia și dulciuri pentru ceilalți participanți.