Get Adobe Flash player

Proiectul C.E.V.A este implementat de Comuna Jidvei în parteneriat cu Asociația PAKIV România(P1), GAL pe Mureș și pe Tîrnave(P2) și Liceul Tehnologic Jidvei. Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 9.ii: Reducerea nunmărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității resurselor umane în zonele rurale din arealul zonelor foste industrializate din regiunea Centru și Vest prin furnizarea de servicii integrate reprezentând consiliere profesională, antreprenorială și formare profesională în meserii non agricole pentru 180 de persoane ocupate în agricultura de subzistență în vederea facilitării accesului la ocupare în activități nonagricole în următoarele 10 luni.

Formulare Proiect

Caiet Sarcini

Invitație participare catering

Referat de necesitate